Ako prispieť na deň narcisov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť Deň narcisov - jedinečnú verejno-prospešnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ TENTO ROK?

Príspevkom do pokladničky

Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov
v deň konania Dňa narcisov – 11. apríla 2019

Cez SMS na 848

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3 EUR v sieti všetkých mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2, Štvorka) v termíne od 1.4. do 17.4.2018

Poslať SMS

Platbou na účet

Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454  v termíne od 1.4. do 17.4.2019 alebo Naskenovaním QR kódu na pokladničkách a príslušných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou.

Cez portál darujme.sk


Online ľubovoľnou platbou cez darcovský portál darujme.sk v termíne od 1.4. do 17.4.2019.

Cez stránku zlavadna.sk

Získaním virtuálneho narcisu cez www.zlavadna.sk (1 EUR) v termíne od 1.4. do 17.4.2019.

Cez bankomaty Slovenskej sporiteľne

Prispením v bankomatoch Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov v sume 1,83 EUR v termíne od 2.4. do 17.4.2019.

ĎAKUJEME!