Prispievanie na Deň narcisov 2018
bolo ukončené

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť Deň narcisov
jedinečnú verejno-prospešnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

art