Viete, na čo sa používa výnos zo Dňa narcisov?

V roku 2018 zaznamenal 22. ročník Dňa narcisov hrubý výnos zbierky vo výške: 1.027.086,31 EUR; čistý výnos zbierky:  982.222,72 EUR. Tieto zdroje umožnili nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, podporu iných subjektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov. Umožnili nám poskytovať konkrétnu pomoc onkologickým pacientom, ktorá ma pre nich veľký význam.
Nižšie uvádzame, na čo všetko bol minuloročný výnos zo zbierky použitý.

PSYCHOSOCIÁLNA POMOC
Rakovina nie je len ochorením tela, ale „celého“ človeka, s negatívnym vplyvom na celú rodinu. Rekondičné pobyty pre pacientov, Rodinné týždňovky, bezplatná Onkoporaňa, Sieť psychológov, služby v troch Centrách pomoci, projekt „Vystrihaj sa Slovensko", finančná podpora rodín v hmotnéj núdzi či „Náhradné domovy" pre rodičov onkologicky chorých detí... Tieto a mnohé ďalšie projekty majú za cieľ zlepšiť náročnú situáciu pacientov a ich rodín a riešiť najpálčivejšie problémy sprevádzajúce ochorenie.

PREVENCIA, VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
Jednou z našich priorít je prevencia a vzdelávanie ľudí v oblasti zdravého životného štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Počas celého roka pripravujeme prednášky, diskusie a workshopy pre študentov, vydávame brožúrky a letáky pre pacientov i zdravú verejnosť, prinášame osvetu a informácie všade tam, kde chýbajú. Hovoriť o rakovine je prvým krokom v jej predchádzaní.

ZABEZPEČENIE POTRIEB PACIENTOV V REGIÓNOCH
Finančne a organizačne podporujeme pacientov združených v organizačných zložkách LPR v regiónoch. Takto sa dostávame do miest i obcí, kde je potreba podpory a psychosociálnej starostlivosti pre ľudí s onkologickým ochorením najnaliehavejšia.

VÝSKUM, VEDA A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
Výnos zo Dňa narcisov sa používa na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Zabezpečil nevyhnutné príslušenstvo a vybavenie do nemocníc a zdravotníckych zariadení, výrazne pomáha zlepšiť kvalitu hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

PRÍPRAVA DŇA NARCISOV

Všetkým podporovateľom i sympatizantom úprimne ďakujeme.

art