Viete, na čo sa používa výnos zo Dňa narcisov?

V roku 2018 zaznamenal 22. ročník Dňa narcisov hrubý výnos zbierky vo výške: 1.027.086,31 EUR; čistý výnos zbierky:  982.222,72 EUR. Tieto zdroje umožnili nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, podporu iných subjektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov. Umožnili nám poskytovať konkrétnu pomoc onkologickým pacientom, ktorá má pre nich veľký význam.
Nižšie uvádzame, na čo všetko bol minuloročný výnos zo zbierky použitý.

Všetkým podporovateľom i sympatizantom úprimne ďakujeme.