Viete, na čo sa používa výnos zo Dňa narcisov?

V roku 2018 priniesol 22. ročník Dňa narcisov predbežný hrubý výnos zbierky vo výške 1.020.000,- EURVyzbierané peniaze umožnia nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov či ich výraznú finančnú podporu. Je to suma, ktorá nám pomáha prinášať onkologickým pacientom komplexnú starostlivosť. Každý jeden cent sa premieňa na konkrétnu pomoc a má nesmierny význam. Pozrite nižšie na čo všetko bol minuloročný výnos zo zbierky použitý.

PSYCHOSOCIÁLNA POMOC
Rakovina nie je len ochorením tela, ale „celého“ človeka, s negatívnym vplyvom na celú rodinu. Rekondičné pobyty pre pacientov, Rodinné týždňovky, bezplatná Onkoporaňa, Sieť psychológov, služby v troch Centrách pomoci, projekt „Vystrihaj sa Slovensko", finančná podpora rodín v hmotnéj núdzi či „Náhradné domovy" pre rodičov onkologicky chorých detí... Tieto a mnohé ďalšie projekty majú za cieľ zlepšiť náročnú situáciu pacientov a ich rodín a riešiť najpálčivejšie problémy sprevádzajúce ochorenie.

PREVENCIA, VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
Jednou z našich priorít je prevencia a vzdelávanie ľudí v oblasti zdravého životného štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Počas celého roka pripravujeme prednášky, diskusie a workshopy pre študentov, vydávame brožúrky a letáky pre pacientov i zdravú verejnosť, prinášame osvetu a informácie všade tam, kde chýbajú. Hovoriť o rakovine je prvým krokom v jej predchádzaní.

ZABEZPEČENIE POTRIEB PACIENTOV V REGIÓNOCH
Finančne a organizačne podporujeme pacientov združených v organizačných zložkách LPR v regiónoch. Takto sa dostávame do miest i obcí, kde je potreba podpory a psychosociálnej starostlivosti pre ľudí s onkologickým ochorením najnaliehavejšia.

VÝSKUM, VEDA A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
Výnos zo Dňa narcisov sa používa na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Zabezpečil nevyhnutné príslušenstvo a vybavenie do nemocníc a zdravotníckych zariadení, výrazne pomáha zlepšiť kvalitu hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

PRÍPRAVA DŇA NARCISOV
Časť výnosu jednotlivých ročníkov Dňa narcisov je každý rok použitá na ich materiálne zabezpečenie – výrobu narcisov, identifikátorov dobrovoľníka, pokladničiek či na pokrytie nákladov spojených s organizačným zabezpečením a komplexnou logistikou.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zmeniť piatok trinásteho na lepší deň - na Deň narcisov. Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí v akomkoľvek počasí vychádzajú do ulíc, aby celý deň prípínali narcisy. Ďakujeme vám, že si spolu s nami pripnete narcis a vyjadríte podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou.

Naša vďaka však patrí úplne všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili. Vďaka Vám má Ďeň narcisov veľkú silu a reálne pomáha.

Ďakujeme.

Chcem prispieť
art