Takto vyzerajú naši dobrovoľníci v roku 2024

PRE ROK 2024 SÚ PLATNÉ TIETO IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY:

  • Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“

  • Identifikátor dobrovoľníka: jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku.

  • Narcis: každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“.

  • Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo – modrou potlačou a textom:
    "Deň narcisov, 18. 4. 2024", číslom registrácie zbierky, vydanej Ministerstvom vnútra SR.
    Každá pokladnička bude zabezpečená 4 ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.