Takto vyzerajú naši dobrovoľníci v roku 2022


PRE DEŇ NARCISOV 2022 SÚ PLATNÉ TIETO IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY DOBROVOĽNÍKA:

  • Biele tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“.

  • Identifikátor dobrovoľníka: číslo dobrovoľníka umiestnené v stredovej časti narcisu priamo v logu vytlačené na žltom podklade.

  • Narcis: každoročný symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby s bielym stredom.

  • Papierová pokladnička modrej farby s oranžovo – bielou potlačou a textom:
    Deň narcisov, 28. 4. 2022, číslom registrácie zbierky, vydanej Ministerstvom vnútra SR.
    Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Okrem toho na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

  • Tohtoročný leták Deň narcisov 2022

V prípade, ak ste natrafili na jednotlivcov či skupiny, ktoré robili zbierku v mene Ligy proti rakovine, no nemali platné identifikačné znaky, kontaktujte prosím sekretariát Ligy proti rakovine na telefónnom čísle 02/5292 1735 alebo priamo mestskú políciu vo vašom meste.