Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát.
Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV.

Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o tom, ako pomáha Liga proti rakovine zo zbierky DEŇ NARCISOV nájdete na https://www.dennarcisov.sk/ako-pomahame. Prispieť môžete od 21.4. do 6.5. 2022

ĎAKUJEME,
Liga proti rakovine

UPLYNULÉ ROČNÍKY ZBIERKY DEŇ NARCISOV


V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením fotky, na ktorej ste, prosím kontaktujte nás na pr@lpr.sk, alebo na 02/57 20 29 04. Ďakujeme.Ako pripravujeme Deň narcisov