Čo je deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si ho pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Finančné prostriedky využívame na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 29 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

ĎAKUJEME,
Liga proti rakovine
Chcem podporiť LPR

Liga proti rakovine pripravila užitočné aktualizované informácie k prevencii pred rakovinou
Keďže jednou z priorít Ligy proti rakovine je podpora prevencie, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národného onkologického inštitútu a Lekárskej fakulty UK pripravila užitočné informácie k téme prevencie. V rámci Dňa narcisov ste mali možnosť v uliciach okrem pripnutia narcisu na znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi dostať od dobrovoľníkov aj leták s informáciami, na čo všetko máte v rámci prevencie nárok.
Stiahnuť najnovší leták k prevencii

V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením fotky, na ktorej ste, prosím kontaktujte nás na pr@lpr.sk, alebo na 02/57 20 29 04. Ďakujeme.

Ako pripravujeme Deň narcisov