Viete, na čo sa používa výnos zo Dňa narcisov?
Použitie financií

Vyúčtovanie použitia výnosu DN 2020 je predbežné (zdroje na zabezpečenie projektov sa stále používajú). Finálne vyúčtovanie bude uverejnené po 31. júli - tj do roka od konania zbierky - tak, ako požaduje zákon o verejných zbierkach.


Chcem prispieť

Všetkým podporovateľom i sympatizantom úprimne ďakujeme.