Viete, na čo sa používa výnos zo Dňa narcisov?

Deň narcisov je našim nosným projektom, vďaka ktorému dokážeme rok čo rok pomáhať ľudom bojujúcim so zákernou rakovinou. V roku 2016 jubilejný - 20. ročník Dňa narcisov - priniesol najvyšší výnos v jeho histórii, ktorý predstavoval sumu 1.043.597,41 EUR. Čistý výnos – 991.479,25 EUR – umožnil nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov či ich výraznú finančnú podporu. Je to suma, ktorá nám pomáha prinášať onkologickým pacientom komplexnú starostlivosť. Každý jeden cent sa premieňa na konkrétnu pomoc a má nesmierny význam. Pozrite nižšie na čo všetko bol minuloročný výnos zo zbierky použitý.

VÝSKUM, VEDA A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
Výnos zo Dňa narcisov sa používa na podporu výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Zabezpečil nevyhnutné príslušenstvo a vybavenie do nemocníc a zdravotníckych zariadení, výrazne pomáha zlepšiť kvalitu hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

PSYCHOSOCIÁLNA POMOC
Rakovina nie je len ochorením tela, ale „celého“ človeka, s negatívnym vplyvom na celú rodinu. Relaxačné a rekondičné pobyty pre pacientov, bezplatné psychologické poradenstvo a služby v troch Centrách pomoci, finančná podpora rodín v núdzi či „náhradné domovy“ pre rodičov onkologicky chorých detí... Tieto a mnohé ďalšie projekty majú za cieľ zlepšiť náročnú situáciu pacientov a ich rodín a riešiť najpálčivejšie problémy sprevádzajúce ochorenie.

PREVENCIA, VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
Jednou z našich priorít je prevencia a vzdelávanie ľudí v oblasti zdravého životného štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Počas celého roka pripravujeme prednášky, diskusie a workshopy pre študentov, vydávame brožúrky a letáky pre pacientov i zdravú verejnosť, prinášame osvetu a informácie všade tam, kde chýbajú. Hovoriť o rakovine je prvým krokom v jej predchádzaní.

ZABEZPEČENIE POTRIEB PACIENTOV V REGIÓNOCH
Finančne a organizačne podporujeme pacientov združených v organizačných zložkách LPR v regiónoch. Takto sa dostávame do miest i obcí, kde je potreba podpory a psychosociálnej starostlivosti pre ľudí s onkologickým ochorením najnaliehavejšia.

PRÍPRAVA DŇA NARCISOV
Časť výnosu jednotlivých ročníkov Dňa narcisov je každý rok použitá na ich materiálne zabezpečenie – výrobu narcisov, identifikátorov dobrovoľníka, pokladničiek či na pokrytie nákladov spojených s organizačným zabezpečením a komplexnou logistikou.

Minulý rok sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu. Bez ochoty a nasadenia tisícov ľudí by to však nešlo. Preto by sme sa radi poďakovali všetkým našim dobrovoľníkom. Je ich vyše 16 000. Neváhajú každý rok vyjsť do ulíc, po celý deň pripínajú narcisy, aby pomohli iným, úplne neznámym ľuďom.

Naša vďaka však patrí úplne všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili. Vďaka Vám má Ďeň narcisov veľkú silu a reálne pomáha.

Ďakujeme.

Chcem prispieť
art