DEŇ NARCISOV 2019

Milí priatelia,

V roku 2019 sme organizovali našu tradičnú zbierku, ktorá sa konala jedinýkrát v roku - 11.4.2019 (štvrtok). Tešíme sa, že sme v tento deň pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom a že sme vďaka vašej podpore opäť získali zdroje, ktoré budeme používať predovšetkým na realizáciu projektov pre onkologických pacientov počas celého roka.

ĎAKUJEME,
Liga proti rakovine