Čo je deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 25. krát. Finančné prostriedky využívame na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 30 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti.

Viac informácii o činnosti Ligy proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

ĎAKUJEME,
Liga proti rakovine

UPLYNULÉ ROČNÍKY ZBIERKY DEŇ NARCISOV


V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením fotky, na ktorej ste, prosím kontaktujte nás na pr@lpr.sk, alebo na 02/57 20 29 04. Ďakujeme.
Ako pripravujeme Deň narcisov