Prispievanie bolo ukončene

Prispievanie na zbierku Deň narcisov bolo k 15.4.2017 ukončené. Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme.
O celkovom výnose a použití prostriedkov Vás budeme informovať na www.lpr.sk 

Naše aktivity môžete celoročne podporiť TU

ĎAKUJEME!

art