Tlačová správa

Deň narcisov 2018 vyvrátil poveru o nešťastnom piatku

B r a t i s l a v a, 17. máj 2018

Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na odev ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na aprílový piatok - trinásteho. To, že piatok 13-teho nemusí byť nešťastný, sme dokázali spolu s vami a spolu s vami sme tento deň zmenili na lepší.

Predbežný hrubý výnos zbierky vo výške 1.020.000,- EUR, evidovaný ako výsledok 22. ročníka Dňa narcisov bude v priebehu roka použitý na mnoho užitočných projektov, ktoré pomôžu meniť mnoho vecí k lepšiemu. Keďže na Slovensku pribúda ročne 34.000 ľudí s diagnózou rakovina, je dôležité mať možnosti a prostriedky mnohým z nich pomôcť. 

Vďaka zapojeniu 769 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali takmer viac ako 15.000 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska, sa do pokladničiek vyzbierala suma 966.357,72 EUR. Rozdiel medzi predbežným hrubým výnosom a obnosom vyzbieraným do pokladničiek tvoria finančné prostriedky získané zo súm anonymných darov zaslaných na účet Dňa narcisov – 5.928,49 EUR; z kúpy virtuálnych narcisov prostredníctvom portálu ZľavaDňa.sk – 629 EUR; z darov získaných online platbami cez portál darujme.sk – 4.673,08 EUR. Predbežná suma z SMS príspevkov od všetkých štyroch mobilných operátorov predstavuje čiastku  40.000 EUR – táto bude operátormi finálne upresnená 60 dní od ukončenia mobilnej zbierky. Po získaní presných čísiel z SMS zbierky LPR sfinalizuje oficiálny hrubý výnos 22. ročníka Dňa narcisov.

ROZDELENIE VÝNOSU PODĽA KRAJOV

Bratislavský kraj 255.663,58
Z toho hl. mesta BA 201.867,58
Nitriansky kraj 110.674,37
Trenčiansky kraj 99.988,18
Košický kraj 105.580,79
Žilinský kraj 109.205,31
Trnavský kraj 115.810,39
Prešovský kraj 92.162,53
Banskobystrický kraj 77.272,57
Spolu 966.357,72

Aprílový piatok 13 – teho bol aj vďaka vašej podpore, nielen tej finančnej, ale i morálnej, dňom, ktorý sme urobili lepším. Takéto dni na Slovensku potrebujeme nielen v piatky, ktoré padnú na trinásteho. Potrebujeme ich všetci a každý deň. Ak sme týmto piatkom „históriu“ lepších dní na Slovensku začali a vy ste nám v tom pomohli, okrem vďaky prijmite i našu výzvu, aby sme vytrvali a každý deň menili na lepší... Každý z nás má príležitosť robiť dni lepšími, veci lepšie, byť lepší sami na seba. Ďakujeme vám.“ Hovorí výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ DŇA NARCISOV
Liga proti rakovine pripravuje ku Dňu narcisov komunikačnú kampaň, prostredníctvom ktorej informuje ľudí o Dni narcisov. Okrem hlavného posolstva kampane hovorí o tom, ako je možné zbierku podporiť a ako sa využívajú financie získané zo zbierky. Každý rok LPR prichádza s posolstvom Dňa narcisov tak, aby zarezonovalo a zaujalo zaujímavou myšlienkou. Vzhľadom na to, že tento rok pripadol Deň narcisov na piatok 13-teho, ktorý je spojený s poverami o nešťastí, chcela Liga všetkých ľudí vyzvať a motivovať, aby sme spoločne zmenili tento deň na lepší, a to práve prostredníctvom Dňa narcisov. 

Tvárou hlavného kampaňového spotu bol dlhoročný priateľ a podporovateľ LPR, herec Ján Gallovič. K nemu sa pridali aj ďalšie známe slovenské osobnosti, ako napríklad Lujza Schrameková, Juraj Kemka, Robo Jakab, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Matej Tóth, Milan „Junior“ Zimnýkoval, Marcel Forgáč, Patrik Herman, Jana Tomas a ďalší, za čo im patrí srdečná vďaka.

Spot s Jánom Gallovičom nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=BXkhRpvlhd0

DOBROVOĽNÍK SAJFA
Počas Dňa narcisov mali ľudia možnosť vo vybraných mestách v rámci Slovenska stretnúť automobil označený logom Ligy proti rakovine, Fun rádia a Hopin Taxi. Sajfa osobne pripol narcis a mohli ste prispieť do pokladničky. Fun rádio – hlavný mediálny partner - informovalo, v ktorom meste a na ktorom mieste sa Sajfa – pre tento deň dobrovoľník Ligy proti rakovine – nachádza. Okrem narcisu ste od neho mohli získať limitovanú edíciu „narcisových“ ponožiek, ktoré špeciálne pre Deň narcisov vyrobila slovenská značka Fusakle. 

AKO POUŽIJE LPR VÝNOS ZBIERKY?
Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na realizáciu dlhoročne fungujúcich psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám a sú plne hradené a organizované Ligou. K takýmto projektom patria: 

Z výnosu Dňa narcisov Liga pravidelne podporuje aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Vzhľadom na záujem o brožúrky k jednotlivým onkologickým diagnózam, ale i iným témam súvisiacim s ochorením či letákom s preventívnymi informáciami plánuje LPR  publikačnú činnosť rozširovať a pravidelne aktualizovať. Informácie obsiahnuté v brožúrkach sú častokrát jediným sprievodcom na ceste ochorením, či cennou radou v starostlivosti o zdravie a v predchádzaní ochoreniu. V neposlednom rade Liga proti rakovine prispieva na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenienemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne podporujee menšie občianske združenia či výskum v oblasti onkológie.

Všetky projekty a služby poskytované onkologickým pacientom sú pre nich bezplatné. Liga proti rakovine ich hradí predovšetkým z výnosu Dňa narcisov, z asignácie 2% dane z príjmu a z individuálnych darov FO a PO.

Deň narcisov sa koná jediný deň v roku, no z tohto malého–veľkého dňa čerpajú v konečnom dôsledku onkologickí pacienti obrovskú pomoc a zdravá populácia prospech počas ďalšieho roka. A to vďaka vám všetkým – prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom Ligy proti rakovine. Všetkým tým, ktorí ste nám už 22 rok pomohli zmeniť tento  deň v roku na lepší a následne umožnili počas celého roka byť prospešný a užitočný pre všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc. 

Liga proti rakovine srdečne všetkým ďakuje. 


Kontakty pre médiá:

Mgr. Petra Benczyová
PR manažérka
Tel. číslo: 02/5720 2904, 0915 780 372
Mail: pr@lpr.sk
Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľka LPR SR
Tel. číslo: 0915 797 564


Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF

art